Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft gestemd over enkele moties die zijn ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 november 2020.

De kamer heeft vandaag met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dit debat is de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 1 december 2020.
Deel dit item: