35.520, B

Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden voor een met het Italiaanse Quota 100-stelsel vergelijkbare regelingIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een met het Italiaanse Quota 100-stelsel vergelijkbare regeling waarbij een werknemer met pensioen kan gaan, als de leeftijd plus het aantal jaren dat er sociale afdrachten zijn gedaan opgeteld 100 is.Kerngegevens

nummer 35.520, B
ingediend 24 november 2020
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 1 december 2020 aangehouden en op 28 september 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) J.W.E. de Vries (Otten)
mede ondertekend door H. Otten (Otten)
dossier(s) Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35.520)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloot op 18 mei 2021 de brief van de minister van 12 mei 2021 (EK 35.520 / 32.043, E) met de kabinetsreactie op het rapport over onderzoek naar vervroegde uittreding en dienstjaren te betrekken bij het mondelinge overleg met de minister van SZW d.d. 15 juni 2021 over de toekomst van het pensioenstelsel.

De commissie had op 9 februari 2021 de brief van de minister van 29 januari 2021 (EK 35.520 / 32.043, C met bijlage) over het onderzoek naar vervroegde uittreding en dienstjaren voor kennisgeving aangenomen.