Raad van State over kwaliteit rechtsbescherming individuele burgerDe Kamer heeft donderdag 17 december voorlichting ontvangen van de Afdeling Advisering van de Raad van State over de afgelopen voorjaar door de Kamer aangenomen motie-Backer over het versterken van de kwaliteit van de rechtsbescherming van de individuele burger.

Gebouw van de Raad van State
Grotere versie foto

Op 10 maart 2020 vond in de Eerste Kamer het beleidsdebat 'De staat van de rechtsstaat' plaats. Tijdens dit debat diende senator Joris Backer (D66) een motie in. In deze motie spreekt de Kamer uit dat het wenselijk is om voorlichting aan de Raad van State te vragen om aan te geven hoe de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger door wetgever, bestuur en rechter gezamenlijk, kan worden versterkt. De Eerste Kamer heeft de motie op 21 april 2020 aangenomen.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn heeft vervolgens aan de Afdeling Advisering van de Raad van State gevraagd om voorlichting op de vraag van de Kamer op welke wijze het lerende vermogen van wetgever en bestuur kan worden bevorderd door middel van een dialoog tussen de drie staatsmachten, met als doel de versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming van de burger.

In de voorlichting schrijft de vice-president van de Raad van State, Thom de Graaf, dat een goed functionerende democratische rechtsstaat essentieel is voor de stabiliteit van het politieke systeem en het vertrouwen van burgers in dat systeem en de overheid als geheel.

Volgens de Raad van State moeten burgers concreet ervaren dat zij in een democratische rechtsstaat leven, zich gehoord voelen en zich daadwerkelijk beschermd weten tegen machtsmisbruik en willekeur. Reflectie op en onderhoud van de democratische rechtsstaat is daarom onontbeerlijk, aldus De Graaf.

Onderhoud van de rechtsstaat vergt dat daarin daadwerkelijk voldoende (ook in financiële zin) geïnvesteerd wordt, het begrip van de rechtsstaat bevorderd wordt en democratische betrokkenheid gestimuleerd wordt. Dit onderhoud vergt ook een echte dialoog tussen de staatsmachten, besluit De Graaf.

De gehele voorlichting van de Raad van State kunt u via de link hieronder lezen, evenals de motie van de Eerste Kamer.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Gebouw van de Raad van State
Afbeelding 1 - Gebouw van de Raad van State