Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.300 VI, T

Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burgerIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het wenselijk is om voorlichting aan de Raad van State te vragen om aan te geven hoe - met in achtneming van de verschillende rollen in de trias politica - de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger door wetgever, bestuur en rechter gezamenlijk, kan worden versterkt.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, T
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Stemming op 31 maart 2020.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
A.L. Bredenoord (D66)
B.O. Dittrich (D66)
H. Otten (Fractie-Otten)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
C.P.W.J. Stienen (D66)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)