Eerste Kamer verklaart drie wetsvoorstellen controversieelDe Eerste Kamer stopt als gevolg van de demissionaire status van het kabinet voorlopig met de behandeling van drie wetsvoorstellen. Het gaat om het wetsvoorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en de samenstelling van de Eerste Kamer; dede eerste lezing van het wetsvoorstel Behandeling van tweede lezingen van grondwetswijzigingen in verenigde vergadering; en het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid. Deze wetsvoorstellen werden dinsdag in de plenaire vergadering - zonder stemming - controversieel verklaard.

De procedure voor het controversieel verklaren van wetsvoorstellen is gebruikelijk na het demissionair worden van een kabinet. Fracties kunnen hiervoor voorstellen doen. De Eerste Kamervoorzitter draagt vervolgens in de plenaire vergadering alleen voorstellen voor die na de inventarisatie kunnen rekenen op een meerderheid in de Kamer.


Deel dit item: