Senator Gerkens kandidaat Eerste OndervoorzitterSenator Gerkens (SP) stelt zich kandidaat voor de functie van Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. De Griffier van de Eerste Kamer maakte dit op vrijdag 26 februari bekend na het sluiten van de termijn voor de kandidaatstelling. Voor de functie zijn geen andere kandidaten. De verkiezing vindt plaats in de plenaire vergadering van dinsdag 9 maart a.s.

De functie van Eerste Ondervoorzitter wordt vacant door het vertrek uit de Kamer van Jopie Nooren (PvdA). Jopie Nooren wordt per 1 maart 2021 Voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Om haar aandacht volledig te kunnen richten op haar nieuwe baan legt zij haar Eerste Kamerlidmaatschap neer. Zij was sinds 9 juli 2019 Eerste Ondervoorzitter.

In de Eerste Kamer zijn de Ondervoorzitters - met de Voorzitter - lid van de Huishoudelijke Commissie, het orgaan dat toezicht uitoefent op de werkzaamheden van de Griffie en alles wat verder met de organisatie van de Kamer te maken heeft.

Arda Gerkens is sinds 14 mei 2013 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Zij was lid van de Tweede Kamer in de jaren 2002-2010. Zij is sinds 9 juli 2019 Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Naast haar Kamerlidmaatschap is Gerkens o.a. directeur van de Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik.


Deel dit item: