Behandeling initiatiefvoorstel Commissievoorzitters van buiten geschorstDe Eerste Kamer heeft de behandeling van het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer waardoor gemeenteraden, provinciale staten en de Eilandraden hun commissies ook kunnen laten voorzitten door niet-gekozen bestuurders van buiten, geschorst. Dit is gebeurd op verzoek van de initiatiefnemers, de Tweede Kamerleden Van den Bosch (VVD) en Van der Molen (CDA).

Initiatiefnemers Van der Molen en Van den Bosch en staatssecretaris Broekers-Knol tijdens de eerste termijn van de Kamer op 23 maart 2021
Grotere versie foto

Dinsdag 23 maart jl. vond de eerste termijn van de Kamer in het debat plaats. Daarin werden door diverse fracties kritische vragen gesteld over het wetsvoorstel. Vandaag zou het debat met de initiatiefnemers en staatsecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) worden voortgezet. Na de brief van de Tweede Kamerleden heeft Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn het debat van de plenaire agenda gehaald.

De initiatiefnemers verwijzen in hun brief aan de Kamer naar een voorstel van senator Kox tijdens het debat op 23 maart: "Het voorstel, gedaan door de heer Kox van de SP, om de behandeling van het wetsvoorstel nu te schorsen en na 11 mei 2021 te hervatten lijkt ons redelijk. Dat geeft de Leden van de Eerste Kamer de gelegenheid eerst een debat te voeren over de "verhouding tussen de centrale overheid en de decentrale overheden". Daarom verzoeken wij u hierbij om de beraadslaging te schorsen. Wij zouden het op prijs stellen als u, op enig moment na 11 mei a.s., de voortzetting van de behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel zou willen agenderen, zodat het antwoord van de initiatiefnemers c.q. hun opvolger(s) en re- en dupliek kunnen plaatsvinden."

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van den Bosch (VVD) en Van der Molen (CDA) wijzigt de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hiermee komt het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies te vervallen. Aanleiding voor het wetsvoorstel is de werkdruk voor lokale en regionale volksvertegenwoordigers indien zij ook nog commissies moeten voorzitten. Thans kunnen deze commissies alleen nog worden voorgezeten door een gekozen volksvertegenwoordiger: een lid van de gemeenteraad, provinciale staten of een eilandsraad.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Initiatiefnemers Van der Molen en Van den Bosch en staatssecretaris Broekers-Knol tijdens de eerste termijn van de Kamer op 23 maart 2021
Afbeelding 1 - Initiatiefnemers Van der Molen en Van den Bosch en staatssecretaris Broekers-Knol tijdens de eerste termijn van de Kamer op 23 maart 2021