Behandeling Rijkswet Koninkrijksgeschillen aangehoudenOp 28 mei 2021 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer een brief (EK 35.099 (2114), P) ontvangen van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops, waarin de Kamer is gevraagd om de plenaire behandeling van het voorstel van de Rijkswet Koninkrijksgeschillen aan te houden. Dit debat stond gepland op dinsdag 1 juni 2021. De Voorzitter heeft, na consultatie van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, besloten om aan dit schriftelijke verzoek van de staatssecretaris te voldoen.

Grotere versie foto

In de brief heeft de staatssecretaris, mede namens de Minister-President, minister van Algemene Zaken, aangegeven dat de afgelopen dagen is gebleken dat binnen de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten geen steun bestaat voor het voorstel van Rijkswet en dat, gelet op die situatie, het wenselijk is om de Rijksministerraad in de gelegenheid te stellen zich hierop te beraden.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.