Op Bonaire is woensdag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) afgesloten met het ondertekenen van de afsprakenlijstPDF-document van de driedaagse bijeenkomst. Dat gebeurde door de leiders van de vier delegaties: Edgard Vrolijk, Voorzitter van de Staten van Aruba, Charetti America-Francisca, Voorzitter van de Staten van Curaçao, William Marlin, Ondervoorzitter van de Staten van Sint Maarten en Paul Rosenmöller, delegatieleider van de Nederlandse Staten-Generaal.

De afspraken gaan onder meer over betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk, bevordering samenwerking en uitvoering landspakketten, en klimaat en duurzaamheid. Ook werd tijdens het IPKO van gedachten gewisseld over het verloop van de in 2021 gehouden verkiezingen in Nederland, Curaçao en Aruba en over de organisatie van het verkiezingsproces.

Delegatieleider van de Staten-Generaal Paul Rosenmöller prees na afloop de goede en constructieve sfeer van de conferentie. Hij ging ook in op de geschillenregeling voor de landen. Het kabinet heeft een wetsvoorstel hiervoor onlangs, kort voor de behandeling in de Eerste Kamer, ingetrokken. Rosenmöller noemde het heel constructief dat de Statenleden van de drie landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk hun regeringen nu zullen vragen om met een nieuw initiatief te komen voor een geschillenregeling. Het past de Nederlandse delegatie enige bescheidenheid, zo zei hij. Wel gaf hij aan dat deze kwestie wel opgelost moet worden. "Er moet een einde komen aan het geschil over de geschillenregeling", aldus Rosenmöller.

Het IPKO kwam voor het eerst in twee jaar weer volledig en fysiek bijeen. De laatste twee bijeenkomsten (zomer 2020 en winter 2021) vonden als gevolg van de COVID-19-pandemie alleen in afgeslankte vorm en via videoconferentie plaats. De covid-19-situatie liet het deze keer toe dat de parlementariërs fysiek bijeen konden komen in Caribisch Nederland. Geldende covid-19-voorschriften werden door de delegaties in acht genomen.

Het IPKO is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Het IPKO werd dit keer voorgezeten door commissievoorzitter en Tweede Kamerlid Jan Paternotte. De Nederlandse delegatie werd geleid door commissievoorzitter en Eerste Kamerlid Paul Rosenmöller.


Deel dit item: