Senaat steunt weigeren VOG op grond van politiegegevensDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming dat het mogelijk moet maken om in bepaalde gevallen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te weigeren op grond van politiegegevens. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50Plus, PVV en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel; de fracties van GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden tegen.

Debat over weigeren VOG op grond van politiegegevens op 2 november 2021
Grotere versie foto

De Kamer steunde ook een motie van senator Recourt (PvdA) die de regering vraagt ervoor zorg te dragen dat het weigeren van afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag altijd wordt gedaan door goed geïnformeerde en deskundige mensen die altijd inzicht hebben in de gegevens die hiervoor worden gebruikt en de verwerking van deze gegevens. De motie kreeg steun van de fracties van SGP, CDA, FVD, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie; de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en de PVV stemden tegen.

Het wetsvoorstel voegt aan de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens de mogelijkheid toe om intensiever te screenen voor functies waarbij integriteit zeer belangrijk is en de bestaande screenings mogelijkheden onvoldoende of ontoereikend zijn. Het gaat om functies waarin sprake is van een bevoegdheid geweld te gebruiken, toegang tot gevoelige informatie bij de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid of handhaving van de rechtsorde, of integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Met dit voorstel kunnen relevante politiegegevens gebruikt worden om geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) af te geven. Door de informatie die bij de politie beschikbaar is beter te gebruiken wil het kabinet integriteitsschendingen beter kunnen voorkomen.

Tijdens het debat uitte een aantal fracties grote zorgen over nut en noodzaak, en rechtmatigheid en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. De Kamer had verder kritiek op mogelijk subjectieve beoordeling van politiegegevens. Andere fracties waren wel positief over het wetsvoorstel. Volgens hen kan het wetsvoorstel bijdragen aan het voorkomen van integriteitsproblemen. Ook werd gesteld dat met deze wet beter voorkomen kan worden dat ondermijnende criminaliteit voet aan de grond krijgt in overheidsorganisaties.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Debat over weigeren VOG op grond van politiegegevens op 2 november 2021
Afbeelding 1 - Debat over weigeren VOG op grond van politiegegevens op 2 november 2021