Deskundigenbijeenkomst Invoering Omgevingswet 30 novemberOp dinsdag 30 november vond in de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst plaats over de invoering van de Omgevingswet met als thema: een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De bijeenkomst werd georganiseerd door de commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).

Doel van de bijeenkomst was om een realistisch beeld krijgen van de huidige technische stand van zaken bij het DSO. Daarnaast hopen de Kamerleden een realistische inschatting te kunnen maken van de termijn waarop het DSO verantwoord kan worden ingevoerd. Ook vroegen de commissies betrokken partijen welke resterende aandachtspunten zij zien voor en na de invoering.

Sprekers op de bijeenkomst waren:

  • Onno Brouwer en Youri Soons van de Auditdienst Rijk
  • Lieuwe Koopmans van Tercera
  • Annetje Knaap van Giskit
  • Koos Seerden van Rho Adviseurs
  • Martijn Verwoerd van Bouwend Nederland
  • Jan Struiksma, emeritus hoogleraar bestuursrecht.

De bijeenkomst vond 30 november plaats op 17.15 tot 19.00 uur, op digitale wijze. De deskundigenbijeenkomst is hier terug te kijken.

Door een technische storing is van een deel van de bijeenkomst geen video-opname beschikbaar. Deze video begint in het eerste blok bij de beantwoording door de deskundigen. De introductie door de commissievoorzitter IWO, de inleidingen van de deskundigen en de vragen vanuit de commissies ontbreken. De position papers en eventuele presentaties van alle sprekers zijn echter wel openbaar en terug te lezen via de agenda van de commissievergadering. Het tweede blok is integraal beschikbaar in deze video.


Deel dit item: