Tijdelijk digitaal quorum Eerste Kamer verlengdDe Eerste Kamer heeft dinsdag besloten het digitale quorum - het vanaf een andere locatie dan het Eerste Kamergebouw digitaal intekenen van senatoren voor de plenaire vergadering - te verlengen. De fracties van de PVV en de Fractie-Otten spraken zich uit tegen de verlenging; de dertien andere fracties gingen akkoord met het voorstel van Voorzitter Jan Anthonie Bruijn voor de verlenging. De regeling is tijdelijk en geldt vooralsnog tot 1 april 2022; de Kamer kan besluiten haar te verlengen. De regeling beoogt het aantal reisbewegingen te beperken en daarmee bij te dragen aan de veiligheid van senatoren, medewerkers van de Griffie en ministers en hun ondersteuning.

Plenaire zaal Eerste Kamer
Grotere versie foto

De Eerste Kamer werkte tijdens de coronacrisis al eerder met een digitaal quorum. Hiervoor werd op 29 oktober 2020 de Tijdelijke regeling digitaal quorum ingevoerd. De regeling werd meerdere keren verlengd, maar werd in de zomer van 2021 als gevolg van het toen afgenomen aantal besmettingen niet verlengd. Op 16 november 2021 werd de regeling vanwege het inmiddels weer oplopend aantal besmettingen en de strengere coronamaatregelen heringevoerd.

De plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer vonden als gevolg van de coronamaatregelen - met name de anderhalvemeterafstandseis - van dinsdag 12 mei 2020 tot en met dinsdag 21 december 2021 fysiek plaats in de Ridderzaal. Sinds dinsdag 18 januari 2022 vergadert de Eerste Kamer plenair in een nieuwe, tijdelijke locatie aan de Kazernestraat, waarbij als gevolg van de anderhalvemeterafstandseis ook maar een beperkt aantal senatoren tegelijk aan een debat kunnen deelnemen. Commissievergaderingen van de Eerste Kamer vinden vrijwel uitsluitend langs digitale weg plaats.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Plenaire zaal Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Plenaire zaal Eerste Kamer