Fractie-OttenOp 28 juli 2019 vormde Henk Otten de Fractie-Otten. Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 28 juli 2019 lid van de FVD-fractie in de Eerste Kamer.

Op 20 augustus 2019 hebben mevrouw Rookmaker en de heer De Vries zich aangesloten bij de Fractie-Otten. Eerder waren zij van 11 juni 2019 tot 20 augustus 2019 lid van de FVD-fractie. Mevrouw Rookmaker heeft per 10 februari 2020 haar Kamerlidmaatschap beëindigd.

Henk Otten is fractievoorzitter en Jeroen de Vries is vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris.

Wilt u contact opnemen met de Fractie-Otten, dan kunt u een bericht sturen aan fractie-otten@eerstekamer.nl.


samenstelling

Mr.drs. H. Otten
Anciënniteit: 538 dagen
Woonplaats: Amsterdam, Noord-Holland
Geboortedatum: 30-05-1967

J.W.E. de Vries
Anciënniteit: 538 dagen
Woonplaats: Amsterdam, Noord-Holland
Geboortedatum: 09-02-1971