Deskundigenbijeenkomst Justitie en Veiligheid (J&V)Dinsdag 10 mei 2022 organiseerde de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) een openbaar deskundigengesprek ter voorbereiding op het debat over de Staat van de Rechtsstaat. Het thema van het gesprek was rechtsbescherming, het lerend vermogen van de rechtsstaat en het rapport van de werkgroep zelfevaluatie van de Eerste Kamer naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Gelet op de bespreking van dit rapport, waren de leden van de vaste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Financiën (FIN) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) ook uitgenodigd voor deelname aan de bijeenkomst. De bijeenkomst is hier terug te zien.


Alle inleiders en de voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid
Grotere versie foto
Debat Staat van de rechtsstaat

De Staat van de Rechtsstaat is een beleidsdebat dat ongeveer eens in de twee jaar plaatsvindt. Dit jaar wordt het debat op 31 mei gevoerd. Ter voorbereiding worden gesprekken met deskundigen gehouden. Het eerste gesprek vond plaats op 19 april. Die bijeenkomst is hier terug te zien.


Programma 10 mei

Voor het gesprek op dinsdag 10 mei waren uitgenodigd:

  • Thom de Graaf (vice-president van de Raad van State)
  • Bart Jan van Ettekoven (voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • Dineke de Groot (president van de Hoge Raad)
  • Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman)
  • Jacobine Geel (voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens)
  • John Morijn (lid van het College voor de Rechten van de Mens)

Na opening door de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, Margreet de Boer, gaven de sprekers ieder een inleiding. Daarna was er voor de leden gelegenheid tot het stellen van vragen.

's Middags was er tevens een digitaal deskundigengesprek met de voorzitter van de Venetiëcommissie van de Raad van Europa, mevrouw Bazy Malaurie, eveneens ter voorbereiding op het debat over de Staat van de Rechtsstaat.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 6 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Alle inleiders en de voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid
Afbeelding 1 - Alle inleiders en de voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid