Eerste Kamer wil snel plenair debat over inwerkingtreding OmgevingswetDe vaste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) in de Eerste Kamer willen zo snel mogelijk een kort plenair debat met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Grotere versie foto

Dit besluit volgt op een mondeling overleg dat de commissies dinsdagochtend voerden met de minister. Daarin kwamen zorgen van de Kamer aan de orde over onder andere het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de externe uitvoeringsorganisaties, en de voorbereiding van betrokkenen zoals provincies en gemeenten.

De Eerste Kamer moet nog formeel beslissen over een koninklijk besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Minister De Jonge wil de wet op 1 januari 2023 in werking laten treden en heeft de Eerste Kamer daarom gevraagd voor 1 juli a.s. een besluit te nemen over het door hem voorgehangen koninklijk besluit.

Het nu voorgenomen korte debat is bedoeld een of meer moties te kunnen indienen. In de moties kan de Kamer wensen aan de minister verwoorden. Van stemming over het ontwerp-koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog geen sprake. Een formeel besluit zal de Eerste Kamer pas op z’n vroegst na de zomer nemen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
Afbeelding 1 - Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)