Mbo-onderwijs op Bonaire in PapiamentsDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 4 oktober met minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor mbo-studenten op Bonaire om ook op de hoogste twee niveaus onderwijs te kunnen volgen in het Papiaments, de moedertaal van een groot deel van de bevolking van het eiland. Alleen senator Van Kesteren (PVV) voerde het woord; hij toonde zich kritisch over het wetsvoorstel. De Kamer stemt dinsdag 11 oktober over het wetsvoorstel.

Op dit moment worden op Bonaire de examens alleen op de eerste twee niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs in het Papiaments aangeboden. Op de hogere niveaus is alleen het Nederlands de taal. Door het ook mogelijk te maken om beroepsonderwijs op mbo-niveau 3 en 4 en de daaraan verbonden examens op Bonaire in het Papiaments aan te bieden, kan het beroepsonderwijs op Bonaire volgens het kabinet beter inspelen op de specifieke behoeften van de lokale arbeidsmarkt en van werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen maar nog een stap in hun loopbaanontwikkeling zouden kunnen maken.

Volgens senator Van Kesteren (PVV) wordt met het wetsvoorstel de taalachterstand die de studenten vaak hebben niet aangepakt, maar juist vergroot. Dat zal belemmerend werken in hun verdere ontwikkeling. De Nederlandse taal is onontbeerlijk in Nederland. Hij vroeg de minister dan ook waarom dit wetsvoorstel goed is voor de studenten op Bonaire. Bovendien wordt deze uitzondering ook niet gemaakt voor studenten uit Friesland, betoogde hij. Het wetsvoorstel is wat de PVV betreft overbodig en heeft een tegengesteld effect dan het beoogt.

Minister Dijkgraaf zei dat het kabinet met dit wetsvoorstel maatwerk wil bieden voor een specifieke doelgroep op Bonaire. Hiermee worden kansen juist vergroot. De studenten om wie het gaat zijn met name zij-instromers die het Nederlands onvoldoende machtig zijn om deel te nemen aan het onderwijs. Papiaments is er in het mbo op Bonaire nu alleen op niveau 1 en 2, maar deze studenten willen ook meer verdieping op niveau 3 en 4 om zo hun positie op de lokale arbeidsmarkt te versterken. Hij wees er op dat mbo-studenten na afstuderen doorgaans in de regio blijven werken. Als studenten de overstap willen maken naar het hbo dan zal de regering geld vrij maken voor extra taallessen.Deel dit item: