35.893

Aanbieden onderwijs en examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het PapiamentsDit wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van de mogelijkheid om beroepsonderwijs op Bonaire en de daaraan verbonden examens in het Papiaments aan te bieden.

Op dit moment worden op Bonaire de examens alleen op de eerste twee niveau’s van het beroepsonderwijs in het Papiaments aangeboden. Door het ook mogelijk te maken om beroepsonderwijs op mbo-niveau 3 en 4 en de daaraan verbonden examens op Bonaire in het Papiaments aan te bieden, kan het beroepsonderwijs op Bonaire beter inspelen op de specifieke behoeften van de lokale arbeidsmarkt en van specifieke (potentiële) werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen maar heel goed nog een stap in hun loopbaanontwikkeling zouden kunnen maken.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (TK, 2) is op 31 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en JA21.

Tegen: BIJ1, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

De Fractie van BIJ1 heeft na de stemming aangegeven geacht te willen worden voor het wetsvoorstel gestemd te hebben.

De Fractie Den Haan was afwezig bij de stemming.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 oktober 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: PVV.

De OSF was afwezig bij de stemming.


Kerngegevens

ingediend

15 juli 2021

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

26