Eerste Kamer verwerpt uitbreiding taakstrafverbodDe Eerste Kamer heeft dinsdag 18 oktober de Wet uitbreiding taakstrafverbod verworpen. Dit wetsvoorstel voorzag het huidige taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit te breiden naar elke vorm van fysiek geweld tegen publieke dienstverleners, zoals agenten en ambulancepersoneel. Over het wetsvoorstel werd hoofdelijk gestemd. 35 leden (Fractie-Nanninga, Fractie-Otten (alleen het lid de Vries), PVV, SGP, CDA, VVD en FVD) stemden voor het wetsvoorstel, 37 leden (OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten (alleen het lid Otten) ChristenUnie, 50PLUS en Fractie-Frentrop) stemden tegen.

Debat 4 oktober

Voorstanders van de wet, zoals VVD, CDA, Fractie-Nanninga, PVV en SGP, meenden tijdens het debat op 4 oktober jl. dat met dit wetsvoorstel recht wordt gedaan aan de zwaarte van het vergrijp, namelijk geweld tegen mensen die een publieke taak uitoefenen. Volgens hen past bij dergelijk geweld altijd een gevangenisstraf. Tegenstanders van de wet, zoals GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SP en PvdD, veroordeelden het geweld tegen hulpverleners evenzeer. Wel meenden zij dat rechters met dit wetsvoorstel te zeer worden beperkt in de mogelijkheden voor bestraffen. Zij waarschuwden voor een herhaling van de toeslagenaffaire, waarbij er geen ruimte meer was voor de menselijke maat en een afweging op individuele basis.

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wilde in het Wetboek van Strafrecht het huidige taakstrafverbod uitbreiden voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit naar elke vorm van fysiek geweld tegen personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid. Volgens de regering werd met dit voorstel personeel in het openbaar vervoer en de zorgsector en jeugdbeschermers, rechters, griffiers, officieren van justitie en advocaten, inspecteurs van de inspectiediensten, beveiligers en bewakers, verkeersregelaars, defensieambtenaren, deurwaarders en reddingzwemmers, beter beschermd tegen geweld.Deel dit item: