Senator Peter Ester (ChristenUnie) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 20 december stilgestaan bij het overlijden van senator Peter Ester op 11 december jongstleden op 69-jarige leeftijd. Hij was sinds 7 juni 2011 lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie. Hij was al enige tijd ziek. Peter Ester voerde in de Eerste Kamer namens de ChristenUnie het woord over de arbeidsmarkt, financiën en economische vraagstukken, en was ondervoorzitter van het Beneluxparlement.

“Als Kamer hebben we Peter leren kennen als een hardwerkende, toegewijde collega, deskundig en krachtig in het debat. Hij was humoristisch en harmonieus over de fracties heen. De zorgvuldige manier waarop hij politiek bedreef, is een voorbeeld voor ons allen,” zei Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn tijdens de herdenking.

Namens de regering sprak minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatiebeleid en Pensioenen, en partijgenoot van Ester: “In alles stond bij Peter de ander centraal.”

Peter Ester studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en promoveerde in 1984 in de economische wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ester werkte onder andere bij het Instituut voor Milieuwetenschappen van de Vrije Universiteit, als hoofd van de onderzoeksafdeling van het Sociaal-Cultureel Planbureau en als directeur van het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek en Advies van de Katholieke Universiteit Brabant. Ruim twintig jaar was hij aan die universiteit verbonden als hoogleraar sociologie. In die periode en erna werkte hij met regelmaat korte en soms langere periodes aan universiteiten in de Verenigde Staten. De laatste jaren was Peter Ester Lector Human Capital & Business Innovation bij Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam.

Naast zijn werk was hij onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor Maatschappij- en Cultuurwetenschappen, voorzitter van de Commissie Maatschappij en Economie van het CBS, en Kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Ook was hij lid van de Commissie Bakker die in 2009 een advies uitbracht aan het kabinet over bevordering van de arbeidsparticipatie en verbetering van de werking van de arbeidsmarkt.Deel dit item: