Begrotingswetsvoorstellen over energietoeslag lage inkomen aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, OSF, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: Fractie-Nanninga.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van VWS gedebatteerd over het onderdeel Jeugd van het wetsvoorstel

Tijdens dit debat werden twee moties ingediend:

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de moties vinden plaats op 31 januari 2023.
Deel dit item: