35.851

Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluidersDit voorstel wijzigt de Wet Huis voor klokkenluiders (en enige andere wetten) en strekt tot implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Europese richtlijn 2019/1937PDF-document van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Daarnaast worden enkele wijzigingen in de Wet Huis voor klokkenluiders voorgesteld met het oogmerk die wet te verduidelijken.

Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat de titel van de Wet Huis voor klokkenluiders wordt gewijzigd in Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Zie ook het dossier over de initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Omtzigt inzake voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders (36.079).


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 20 december 2022 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2021

titel

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

85
Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten