Deskundigenbijeenkomst Wet toekomst pensioenen (Wtp)De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hield dinsdag 14 februari een eerste deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp).

In drie blokken spraken de leden van de commissie met deskundigen over dit wetsvoorstel. In het bijzonder werd ingegaan op de thema's 'uitvoerbaarheid', 'handhaafbaarheid' en 'implementatie'.

Na opening door senator Mei Li Vos, voorzitter van de commissie SZW, verzorgden de deskundigen een korte inleiding, waarbij het wetsvoorstel vanuit de praktijk belicht werd. Na de inleidingen hadden de leden de gelegenheid om vragen te stellen.


Programma

18.00 - Blok 1: Uitvoerbaarheid

Rob de Brouwer, Senioren Netwerk Nederland (SNN)

Jos Heuvelman, Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Tjerk Kroes, De Nederlandsche Bank (DNB)

Francine van Dierendonck, Algemene Pensioen Groep (APG)

19.15 uur - Blok 2: Handhaafbaarheid

Ben Schuurman, Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) Belastingdienst

Kees Goudswaard, Universiteit Leiden

Lans Bovenberg, Universiteit Tilburg

20.15 uur - Blok 3: Implementatie

Hans van Meerten, Universiteit Utrecht

Jean Frijns, Vrije Universiteit Amsterdam (emeritus)

Sylvester Eijffinger, Universiteit Tilburg


Praktische informatie

Op 21 februari a.s. vindt een tweede deskundigenbijeenkomst over de Wet toekomst pensioenen plaats, waarbij de thema's 'rechtmatigheid' en 'effecten van de wet' aan bod komen.


Over de Wet toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel en enkele andere wijzigingen. Het wetsvoorstel komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. Dit wetsvoorstel werkt de hoofdlijnen uit en verankert ze in de wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel bevat tevens voorstellen voor de standaardisering van het nabestaandenpensioen in de tweede pijler, de experimenteerruimte voor de pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en de inkorting van de wachttijd voor werknemers in de uitzendsector.


Behandeling in de Eerste Kamer tot nu toe

Op 17 januari jl. vond een technische briefing plaats voor de leden van de commissie SZW. Tijdens deze briefing is er ingegaan op de onderwerpen contract en nabestaandenpensioen. Twee weken later, op 31 januari, vond een tweede technische briefing plaats waar de volgende onderwerpen aan de orde waren: waarborgen voor een evenwichtige transitie, juridische houdbaarheid en rechtsbescherming en werken zonder pensioenopbouw en implementatie, monitoring en evaluatie.


Deel dit item: