Tweede deskundigenbijeenkomst Toekomst pensioenenDe vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hield dinsdag 21 februari een tweede deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp).

In drie blokken gingen de leden van de commissie met deskundigen in gesprek over dit wetsvoorstel. In het bijzonder werd deze keer ingegaan op de thema's 'rechtmatigheid' en 'effecten van de wet'.

Na opening door senator Reina de Bruijn-Wezeman, ondervoorzitter van de commissie SZW, hielden de deskundigen een korte inleiding, waarbij het wetsvoorstel vanuit de praktijk werd belicht. Na de inleidingen kregen de leden de gelegenheid om vragen te stellen.

Programma

18.00 uur - Blok 1: Rechtmatigheid

Erik Lutjens, Vrije Universiteit Amsterdam

Hans van Meerten, Universiteit Utrecht

Ger Jaarsma, Pensioenfederatie

19.00 uur - Blok 2: Effecten van de wet I

Theo Nijman, Universiteit Tilburg

Agnes Joseph, Achmea Pensioenservices

Dick Sluimers

20.15 uur - Blok 3: Effecten van de wet II

Henk Bets, Confident B.V.

Marike Knoef, Universiteit Tilburg

Praktische informatie

Op 14 februari jl. vond een eerste deskundigenbijeenkomst over de Wet toekomst pensioenen plaats, waarbij de thema's 'uitvoerbaarheid', 'handhaafbaarheid' en 'implementatie' aan bod kwamen. U kunt deze deskundigenbijeenkomst hier terugkijken.

Over de Wet toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel en enkele andere wijzigingen. Het wetsvoorstel komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. Dit wetsvoorstel werkt de hoofdlijnen uit en verankert ze in de wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel bevat tevens voorstellen voor de standaardisering van het nabestaandenpensioen in de tweede pijler, de experimenteerruimte voor de pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en de inkorting van de wachttijd voor werknemers in de uitzendsector.

Behandeling in de Eerste Kamer tot nu toe

Op 17 januari jl. vond een technische briefing plaats voor de leden van de commissie SZW. Tijdens deze briefing is er ingegaan op de onderwerpen contract en nabestaandenpensioen. Twee weken later, op 31 januari, vond een tweede technische briefing plaats waar de volgende onderwerpen aan de orde waren: waarborgen voor een evenwichtige transitie, juridische houdbaarheid en rechtsbescherming en werken zonder pensioenopbouw en implementatie, monitoring en evaluatie.

Op 14 februari jl. vond een eerste deskundigenbijeenkomst plaats, waarbij de thema's 'uitvoerbaarheid', 'handhaafbaarheid' en 'implementatie' aan bod kwamen.


Deel dit item: