Nieuws uit de commissies van 16 mei 2023Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 16 mei 2023 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Schriftelijke inbreng

Recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden

De commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken (BiZa/AZ) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van de PVV (Van Hattem).

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

De commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken (BiZa/AZ) bespreekt dat naar aanleiding van een verslag van nader schriftelijk overleg met de minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de PVV (Van Hattem).


Hamerstukken

Raming Eerste Kamer 2024

De commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken (BiZa/AZ) brengt eindverslag uit zodat de Raming 2024 kan worden afgedaan als hamerstuk.


Overig

Mondeling overleg rapport effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

De leden van de vaste commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken (BiZa/AZ) voerden op dinsdag 16 mei 2023 een mondeling overleg met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het overleg ging over (de bouwstenen voor een kabinetsreactie op) het rapport van de Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving.


Deel dit item: