Negenenveertig jongeren uit België, Nederland en Luxemburg kwamen op 28 en 29 september bijeen in de Eerste Kamer in het kader van het European Youth Forum. De jongeren komen eens per twee jaar samen in het land van voorzitterschap van het Beneluxparlement: dit jaar in Den Haag - met samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Benelux Unie, het Beneluxparlement en de Eerste en Tweede Kamer.

De jongeren spraken tijdens de bijeenkomst over de Digitale Benelux. Acht leden van de Eerste en Tweede Kamer waren aanwezig bij de plenaire afronding op 29 september. Dit waren de Eerste Kamerleden Rian Vogels (VVD), Saskia Kluit (GroenLinks), Rik Janssen (SP), Fatimazhra Belhirch (D66), Hendrik-Jan Talsma (delegatieleider, ChristenUnie) en de Tweede Kamerleden Lisa Van Ginneken (D66) en Jan Klink (VVD). Op donderdagavond werden de jongeren ontvangen op het ministerie van Buitenlandse Zaken door minister Hanke Bruins Slot.


Voorbereiden van aanbevelingen

In verschillende workshops op donderdagmiddag en vrijdagochtend gingen de jongeren aan de slag met het opstellen van drie aanbevelingen rond het thema 'Digitale Benelux'. Ze hadden gekozen voor de onderwerpen fietsbeleid, e-health en de deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven. Tijdens deze voorbereidingen werden de jongeren begeleid door een commissievoorzitter van het Europees Jongerenparlement en voormalig senator en oud-lid van het Beneluxparlement Bob van Pareren.

Aan het einde van de donderdag werden de deelnemers aan het Benelux Youth Forum ontvangen door minister Hanke Bruins Slot op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bruins Slot zei blij te zijn hen de jongeren te ontmoeten en hun betrokkenheid te zien: "Democratie is niet vanzelfsprekend. Als wij er niet voor zorgen, zal het in verval raken en misschien zelfs verdwijnen. Bijdragen van nieuwe generaties - zoals jullie - zijn dus cruciaal. Want het is een voorrecht om in een democratie te leven." Volgens de minister moeten we de democratie koesteren. Dit geldt zowel voor de instellingen zoals het Benelux Parlement, als voor mensen. Na de inspirerende inleiding van de minister kregen de jongeren volop de gelegenheid tot het stellen van vragen.


Verlaging btw op fietsproducten

Op vrijdagmiddag bij aanvang van de plenaire vergadering werden de jongeren verwelkomd door senator Hendrik-Jan Talsma, de delegatieleider van de Nederlandse leden van het Beneluxparlement. Secretaris-generaal van de Benelux Unie Frans Weekers gaf een toelichting op de werking van de Unie. Hierna was het aan de jongeren om hun aanbevelingen te presenteren in aanwezigheid van de Kamerleden. De aanbeveling over het fietsbeleid riep op tot het verlagen van de btw op fietsproducten en -diensten, tot het uitbreiden van beveiligde fietsenstallingen en tot het uitwerken van grote promotiecampagnes voor het gebruik van de fiets.


E-health en personen met handicap

In de aanbeveling over e-health legden de jongeren de nadruk op de cyberveiligheid en de databescherming, het ontwikkelen van software dat zowel door patiënten als door gezondheidswerkers in de hele Benelux kan worden gebruikt en het voorzien van de nodige maatregelen voor patiënten die het moeilijker hebben met het gebruik van nieuwe technologieën. In de derde aanbeveling over de deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven werd ingegaan op het creëren van een online platform dat alle nodige informatie bevat over toegankelijkheid en alle juridische en sociale aspecten van het leven met een handicap. Een aantal van de aanwezige leden van het Benelux Parlement reageerden op de gepresenteerde aanbevelingen.


Benelux Youth Forum

Het Benelux Youth Forum is een debatconferentie voor jongeren vanuit België, Nederland en Luxemburg, georganiseerd door het Europees Jeugdparlement (EYP) in samenwerking met het Benelux Parlement. Tijdens dit evenement voeren deelnemers discussies over hedendaagse onderwerpen die spelen in de Benelux. Op deze manier krijgt het Beneluxparlement waardevolle inzichten vanuit het perspectief van jongeren, die problemen vaak met een frisse blik bekijken en met creatieve oplossingen komen.


Deel dit item: