Steun voor huurtoeslag Oekraïense ontheemdenDe Eerste Kamer stemde dinsdag 14 november in met een wijziging van de Wet op de huurtoeslag waarmee voor Oekraïners voor de duur van hun tijdelijke bescherming in Nederland het recht op huurtoeslag wordt gecreëerd. Alleen de fracties van PVV en FVD stemden tegen. Twee moties van de PVV zijn verworpen.


Verworpen moties

PVV-senator Van Hattem diende twee moties in:

  • De eerste motie vroeg de Kamer uit te spreken dat op grond van dit wetsvoorstel andere groepen asielzoekers niet kwalificeren als gelijke gevallen en op deze basis niet in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.
  • De tweede motie verzocht de regering om geen huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden te verstrekken aan derdelanders.

Beide moties zijn verworpen.

LINK naar moties


Over het wetsvoorstel

Verblijfsgerechtigde Oekraïners worden momenteel opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties en bij gasthuishoudens. Gelet op de onzekerheid met betrekking tot de mogelijkheid om terug te keren naar Oekraïne, is het wenselijk dat zij zich ook buiten de opvanglocaties kunnen vestigen. Oekraïense ontheemden mogen in Nederland werken. Desondanks is het aannemelijk dat een aantal van hen over onvoldoende financiële middelen beschikt om zelfstandig in woonruimte te kunnen voorzien. Daarom is het volgens het demissionaire kabinet wenselijk dat zij recht krijgen op huurtoeslag, overeenkomstig de voorwaarden voor Nederlandse huurders met een lager inkomen.


Debat 7 november

De Eerste Kamer debatteerde 7 november met demissionair minister De Jonge over het wetsvoorstel. Volgens senator Van Hattem (PVV) dienen Nederlandse huurders aan veel eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, maar wordt bij de groep Oekraïners niet duidelijk hoe hun gegevens effectief gecontroleerd kunnen worden. Senator Van Meenen (D66) zei dat het belangrijk is dat er duidelijkheid komt voor Oekraïners en dat zij meer zekerheid krijgen. Volgens senator Kemperman (BBB) moeten dezelfde strenge eisen voor Nederlanders en Oekraïners gelden, met oog voor hun lastige situatie. Minister De Jonge antwoordde dat iedereen die in Nederland verblijft, gelijk wordt behandeld. Volgens minister De Jonge heft het wetsvoorstel een ongelijkheid op die er op dit moment nog wel is.Deel dit item: