36.301, F

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen huurtoeslag voor derdelandersIn deze motie wordt de regering verzocht om geen huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden te verstrekken aan derdelanders.Kerngegevens

nummer 36.301, F
ingediend 7 november 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 14 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PVV, FVD, JA21 en BBB stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden (36.301)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)