Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure aangenomen en overig nieuwsDe Kamer heeft vandaag de voorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Ook is het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, FVD, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie en 50PLUS.

Tegen: PVV, SP en BBB.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: CDA, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS.

Daarnaast is de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, FVD, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie en 50PLUS.

Tegen: PVV en BBB.

Verder heeft de Kamer gedebatteerd met de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering over het voorstel

Het voorstel is op 4 juni 2024 zonder stemming aangenomen.

Tijdens de behandeling is de

ingediend. De stemming over de motie vindt plaats op 11 juni 2024.
Deel dit item: