Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid aangenomen en overig nieuwsDe Kamer heeft vandaag het voorstel

als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks-PvdA, FVD, SP en PvdD.

Ook is de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, FVD, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV en JA21.

Verder heeft de Kamer gedebatteerd met de minister van Justitie en Veiligheid over het voorstel

Tijdends het debat is de

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 18 juni 2024.
Deel dit item: