Nieuws uit de commissies van 2 juli 2024Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 2 juli 2024 vergaderd over de voortgang van de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Schriftelijke inbreng

Stikstof, PFAS en natuurbeleid

In de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is besloten dat het lid Kluit van de fractie PvdA-GroenLinks inbreng levert voor het schriftelijk overleg.

Begroting Financiën en Nationale schuld 2024

In de commissie voor Financiën (FIN) is besloten dat de leden van de fracties JA21 (Baumgarten) en 50PLUS (Van Rooijen) inbreng leveren voor het verslag.

Tabaks- en rookwarenbesluit

In de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is besloten dat door de leden van de fracties van de BBB (Van Wijk), de VVD (Kaljouw), en de PVV (Bezaan) inbreng leveren voor het schriftelijk overleg.

Leeruitkomsten hoger onderwijs

In de commissie is besloten dat het lid van de fractie van de VVD (Geerdink) inbreng levert voor het verslag.


Hamerstukken

Uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) brengt blanco verslag uit en stelt voor om het voorstel als hamerstuk af te doen.

Financiële markten

De commissie voor Financiën (FIN) meldt het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten aan als hamerstuk.

Vermijden van dubbele belasting en voorkomen van ontgaan van belasting

De commissie voor Financiën (FIN) meldt het wetsvoorstel Rijkswet Goedkeuring Verdrag met Malta over het vermijden van dubbele belasting en voorkomen van ontgaan van belasting aan als hamerstuk.

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) meldt het wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 aan als hamerstuk.

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 aan als hamerstuk.

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) meldt het wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 aan als hamerstuk.

Begroting Justitie en Veiligheid

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) meldt het wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid Wetenschap 2024 aan als hamerstuk.

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meldt het wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 aan als hamerstuk.

Begroting Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) meldt het wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 2024 aan als hamerstuk.


Plenair

Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt voor om op dinsdag 9 juli over het wetsvoorstel te gaan stemmen.

Voorjaarsnota Financiën

Op voorwaarde dat de commissie van Financiën (FIN) de voorjaarsnota tijdig heeft ontvangen, meldt commissie het wetsvoorstel aan voor plenair debat op dinsdag 9 juli.


Overig

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) had een deskundigenbijeenkomst. Ze gingen in gesprek met Piet Verdonschot (emeritus hoogleraar (UvA/WUR), Pieter Litjens (Vewin), Nicole van Straten (Ctgb), Tom Kunzler (VBNE), Sander Mager (Unie van Waterschappen) en Joris Baeke (LTO Nederland).

  • Meer weten? Klik hier
  • Terugzien kan hier

Deel dit item: