Wijzigingswet financiële markten 2024 aangenomen en overig nieuwsDe Kamer heeft vandaag de voorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Het voorstel

is eveens als hamerstuk afgedaan. De fractie van PVV is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fracties van SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fracties van SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fracties van PVV, JA21, GroenLinks-PvdA en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fracties van SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fracties van JA21 en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Daarnaast is de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, SP, VVD, JA21, ChristenUnie en 50PLUS.

Tegen: SP, PvdD en BBB.

Ook is het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, SP, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PvdD.

Verder heeft de Kamer gedebatteerd met de minister van Asiel en Migratie over het voorstel

Het voorstel is in de avond na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS.

Tegen: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie.

Tijdens de behandeling is de

ingediend. De motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, SGP, D66, CDA, Volt, FVD, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks-PvdA, PVV en BBB.

Verder is het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Ook heeft de Kamer gedebatteerd met de minister van Financiën en de staatssecretaris Toeslagen en Douane over het voorstel

Dit voorstel is eveneens in de avond na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie en BBB.

Tegen: 50PLUS.

Daarnaast is de

na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: GroenLinks-PvdA, SP, PvdD en het lid Kemperman.

Tegen: OPNL, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB (met uitzondering van het lid Kemperman) en 50PLUS.
Deel dit item: