Nieuws bij Wijziging Vreemdelingenwet 2000 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (30.567)