Stemgedrag C.C.M. Vendrik (GroenLinks)Voor409Tegen80

 • Tegen
  19 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet gebruiken van deze wet voor maatregelen overdag (35.732, G)
 • Tegen
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het structureel waarborgen van de kwaliteit van wetgeving (35.732, H)
 • Voor
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)
 • Tegen
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Het voorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt
 • Tegen
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Het voorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Recourt (PvdA) over de bevordering van de eenheid van toepassing (35.695, F)
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (35.695, E)
 • Tegen
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over toevoegen adequate "Noodrem-procedure" aan de governance van het Nationaal Groeifonds (35.570 XIX, G)
 • Voor
  12 januari 2021 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de ontwikkeling van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (35.570 VI, F)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over niet instemmen met een nieuw migratiepact van de EU (35.570 VI, E)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een bestuursakkoord met de VNG (35.570 VI, D)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Beukering (Fractie-Van Pareren) c.s. inzake het intrekken van de boete ingevolge de Regeling Vroegtijdige Uittreding (35.570 X, D)
 • Voor
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (35.570 XVII)
 • Voor
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over dierenwelzijnscriteria onderdeel maken van de toekomstige ombouwregeling voor pelsdierhouderijen (35.633, F)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-van de Klashorst (PVV) c.s. over het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de locaties van de pelsdierhouderij (35.633, E)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19 (35.543)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelen (35.544)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake corona maatregelen (35.553)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en aanpassing van de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen (35.556)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2021 (35.570 IX)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Koning 2021 (35.570 I)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Deltafonds 2021 (35.570 J)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (35.570 K)