Stemgedrag Dr. H.P.M. Knapen (CDA)Voor1393Tegen255

 • Voor
  13 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (35.570 IV, L)
 • Tegen
  6 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35.293)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Variawet hoger onderwijs (35.582)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket (35.669)
 • Voor
  30 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35.296)
 • Voor
  30 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Dijk (SGP) over een nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel (34.091, M)
 • Voor
  30 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)
 • Voor
  30 maart 2021 (Hamerstuk)
  Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (35.461)
 • Voor
  30 maart 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV (EK 32.317 MB)
 • Tegen
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst PAS-melders (35.600, R)
 • Tegen
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport (35.600, U)
 • Tegen
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een exit-strategie om uit het Europees Openbaar Ministerie te kunnen treden (35.429, G)
 • Voor
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)
 • Voor
  16 maart 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps (35.658)
 • Voor
  9 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over passende seniorenhuisvesting (35.600, P)
 • Voor
  9 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)
 • Tegen
  9 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over niet te stemmen over het wetsvoorstel tot de onderbouwing van de totstandkoming van de SDF-rapportages is verstrekt (35.600, T)
 • Tegen
  9 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het openbaar maken van SDF-rapportages met bijbehorende motivatie (35.600, S)
 • Voor
  9 maart 2021 (Hamerstuk)
  Kaderwet overige JenV-subsidies (35.512)
 • Voor
  9 maart 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.678)
 • Voor
  2 maart 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel Toeslagen (35.704)
 • Tegen
  2 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet (35.526, AK)
 • Tegen
  2 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Raven (OSF) over een bevrijdings-en herstelplan (35.526, AL)