Parlementaire activiteiten van drs. J. de Blécourt-Maas (VVD) in eerdere zittingsperiodes