Drs. R.H. van LuijkLuuk van Luijk

Luuk van Luijk is sinds 12 september 2016 Eerste plaatsvervangend griffier en tevens hoofd van de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning.

Daarnaast is hij griffier van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingsamenwerking (BDO) en griffier van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit.