Luuk van Luijk

Luuk van Luijk is sinds 12 september 2016 Eerste plaatsvervangend griffier en tevens directeur van de Directie Inhoud.

Daarnaast is hij griffier van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingsamenwerking (BDO).

Hij was van 19 februari 2019 tot 21 mei 2019 griffier van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit.

Contact: luuk.vanluijk@eerstekamer.nl