Stemgedrag Jhr.mr. J.P. Backer (D66)Voor1353Tegen245

 • Voor
  15 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35.242)
 • Voor
  15 juni 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen (35.635)
 • Voor
  15 juni 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 inzake noodpakket banen en economie (35.730)
 • Tegen
  8 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Amsterdam over de herindeling van Amsterdam en Weesp (35.623, D)
 • Tegen
  8 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp (35.623, C)
 • Voor
  8 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35.623)
 • Voor
  26 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden (35.808)
 • Voor
  26 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807)
 • Tegen
  25 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over niet instemmen met het Herstelfonds (35.711, H)
 • Tegen
  25 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over het Nederlandse herstelplan (35.711, E)
 • Voor
  25 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) over de herstelplannen van de EU-lidstaten (35.711, F)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35.398)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoering Verdrag wettelijke aansprakelijkheid schade door verontreiniging door bunkerolie voor Caribisch Nederland (35.618)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Wet digitale melding vermissing rijbewijs (35.617)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35.622)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Verzamelwet IenW 2020 (35.664)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.684)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.703)
 • Voor
  25 mei 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake Winair (35.705)
 • Voor
  18 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over de versterking van de positie van de minister van BZK als hoeder van medeoverheden (35.570 VII, H)
 • Tegen
  18 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over schrappen van de opschalingskorting en inzetten op de menselijke maat (35.570 VII, G)
 • Tegen
  18 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over een andere verdeling van subsidies uit hoofde van de Wet financiering politieke partijen (35.570 VII, F)
 • Voor
  18 mei 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35.597)
 • Voor
  11 mei 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Wely (Fractie-Nanninga) c.s. over opsporingsambtenaren in een handhavende rol voorzien van bodycams (34.641, O)