Stemgedrag L.P. van der Linden MSc. (Fractie-Nanninga)Voor481Tegen106

 • Voor
  6 juli 2021 (Zonder stemmen)
  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)
 • Tegen
  6 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de verlenging van de reductie van kolenstook tot 2030 en over het verbieden van het stoken van houtige biomassa (35.668, G)
 • Voor
  6 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F)
 • Voor
  6 juli 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2 (35.668, I)
 • Voor
  6 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over het stoppen van verbranden van bomen voor industriële energieopwekking (35.668, D)
 • Tegen
  6 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie (35.668)
 • Voor
  6 juli 2021 (Hamerstuk)
  Implementatie uitvoeringsrichtlijn methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen van veiligheidsvoorraden (35.693)
 • Voor
  6 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie EETS-richtlijn (35.762)
 • Voor
  6 juli 2021 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.767)
 • Voor
  6 juli 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State met betrekking tot het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (EK 35.447 E)
 • Tegen
  29 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35.626)
 • Voor
  29 juni 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan (35.092, G)
 • Voor
  29 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)
 • Voor
  29 juni 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19 (35.696)
 • Voor
  29 juni 2021 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19 (35.740)
 • Voor
  29 juni 2021 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.763)
 • Tegen
  8 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Amsterdam over de herindeling van Amsterdam en Weesp (35.623, D)
 • Voor
  8 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp (35.623, C)
 • Tegen
  8 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35.623)
 • Voor
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten vervallen van beide spoedwetten (35.807 / 35.808, H)
 • Tegen
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karakus (PvdA) c.s. over voldoende capaciteit voor de controle van inreizigers uit hoogrisicogebieden (35.808, D)
 • Voor
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg (35.526, BH)
 • Voor
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen (35.807, G)
 • Voor
  1 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar uitgaven verband houdende met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.526 / 35.807, BG)
 • Voor
  1 juni 2021 (Hamerstuk)
  Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht (35.674)