Stemgedrag M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)Voor1156Tegen240

 • Tegen
  6 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35.293)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Variawet hoger onderwijs (35.582)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket (35.669)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning (35.518, F)
 • Tegen
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet meer met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders (35.518, D)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke huurkorting (35.516)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan (35.445, D)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan (35.445)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)
 • Voor
  23 maart 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer (EK 35.663 B)
 • Tegen
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst PAS-melders (35.600, R)
 • Tegen
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport (35.600, U)
 • Tegen
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een exit-strategie om uit het Europees Openbaar Ministerie te kunnen treden (35.429, G)
 • Voor
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)
 • Voor
  16 maart 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps (35.658)
 • Voor
  9 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over passende seniorenhuisvesting (35.600, P)
 • Voor
  9 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)
 • Tegen
  9 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over niet te stemmen over het wetsvoorstel tot de onderbouwing van de totstandkoming van de SDF-rapportages is verstrekt (35.600, T)
 • Tegen
  9 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het openbaar maken van SDF-rapportages met bijbehorende motivatie (35.600, S)
 • Voor
  9 maart 2021 (Hamerstuk)
  Kaderwet overige JenV-subsidies (35.512)
 • Voor
  9 maart 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.678)