Stemgedrag M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)Voor1739Tegen600

 • Voor
  29 november 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen (35.608)
 • Tegen
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet (35.608, N)
 • Tegen
  29 november 2022 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over een novelle inzake geborgde zetels voor het bedrijfsleven (35.608, M)
 • Voor
  29 november 2022 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Prast (PvdD) c.s. over het voorkomen dat banken betaalrekeningen weigeren of eenzijdig opheffen (36.200, AO)
 • Tegen
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Frentrop (Fractie-Frentrop) c.s. over ten onrechte betaalde box 3-heffing (36.200, AN)
 • Voor
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (36.200, AL)
 • Voor
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW (36.200, AK)
 • Tegen
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over voorstellen voor financiering van het energieplafond (36.200, AJ)
 • Tegen
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over verlaging van het btw-tarief op het OV in 2023 naar nul (36.200, AG)
 • Tegen
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over afschaffen van de volumecorrectieregeling (36.200, AH)
 • Tegen
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over dwingende maatregelen om overbodig energieverbruik te verbieden (36.200, AF)
 • Voor
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het niet bezuinigen op publieke voorzieningen ter financiering van het prijsplafond op energie (36.200, AE)
 • Voor
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over generieke belastingverzwaringen op energie (36.200, AC)
 • Voor
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over uittreding uit de euro (36.200, AD)
 • Voor
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Crone (PvdA) c.s. over het aanbieden van lange termijn contracten in de energiesector (36.200, AB)
 • Tegen
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over het faciliteren van een breed fundamenteel maatschappelijk debat over de euro (36.200, AA)
 • Voor
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over het terugdringen van de asielinstroom (36.200, Z)
 • Tegen
  29 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over een herziening van het boxenstelsel (36.200, Y)
 • Voor
  29 november 2022 (Hamerstuk)
  Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394)
 • Voor
  29 november 2022 (Hamerstuk)
  Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct (36.126)
 • Voor
  29 november 2022 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.156)
 • Tegen
  29 november 2022 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3 (36.170)
 • Tegen
  22 november 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (35.916)
 • Voor
  22 november 2022 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36.040)
 • Voor
  22 november 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36.213)