Stemgedrag Prof.dr. H.M. Prast (PvdD)Voor777Tegen115

 • Voor
  13 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (35.570 IV, L)
 • Voor
  6 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Stemming over het voorstel van het Lid Van der Linden om het wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie controversieel te verklaren (35711)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35.293)
 • Tegen
  6 april 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Variawet hoger onderwijs (35.582)
 • Tegen
  6 april 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket (35.669)
 • Voor
  19 februari 2019 (Zonder stemmen)
  Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul (EK 35.000 XIV, D)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Leeuwen (PvdD) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid elektrische auto's van 5 jaar en ouder onder de youngtimer regeling te laten vallen (EK 35.029, D)
  afwijkend gestemd ten opzichte van de fractie
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
  afwijkend gestemd ten opzichte van de fractie
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken (EK 33.996, N)
  afwijkend gestemd ten opzichte van de fractie
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand (EK 33.996, P)
  afwijkend gestemd ten opzichte van de fractie
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen (EK 33.996, M)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over vergunningverlening voor kansspelen op afstand (EK 33.996, L)
  afwijkend gestemd ten opzichte van de fractie
 • Voor
  19 februari 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden (EK 33.996, K)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand (EK 33.996, O)
  afwijkend gestemd ten opzichte van de fractie
 • Voor
  19 februari 2019 (Hamerstuk)
  Verruiming toegang tot speciaal beschermde gebieden op Antarctica (34.935)
 • Voor
  12 februari 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H)
 • Voor
  12 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)
 • Voor
  12 februari 2019 (Hamerstuk)
  Wet omzetting aandelen aan toonder (34.930)
 • Voor
  5 februari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.046)
 • Voor
  5 februari 2019 (Hamerstuk)
  Staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten (35.056)
 • Voor
  29 januari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)
  afwijkend gestemd ten opzichte van de fractie
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 en Zorgverzekeringswet (34.857)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874)