Stemgedrag Drs. O.J. Hermans (Fractie-Nanninga)Voor303Tegen60

 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) over het Outbreak Management Team vragen om een advies (35.654, M)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verslag en onderzoeksvoorstel van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving (EK CXLIII A)
 • Voor
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het vervallen van een avondklok als de Eerste Kamer binnen een week besluit daarmee niet in te stemmen (35.732, F)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap (32.411, I)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van briefstemmen voor iedere kiezer (35.654, J)
 • Voor
  23 februari 2021 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35.605)
 • Voor
  23 februari 2021 (Hamerstuk)
  Bestrijding fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen (35.656)
 • Voor
  2 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Van Pareren) over frauderisico-assessment briefstemmen (35.654, H)
 • Voor
  2 februari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35.580)
 • Voor
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
 • Voor
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)
 • Tegen
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over een novelle inzake de uitkomstdrempel (35.129, H)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek (35.462)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen (35.506)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19 (35.596)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Invoerings- en aanpassingswet Wet Voortgezet Onderwijs 2020 (35.611)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (najaarsnota) (35.650 VI)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020 (najaarsnota) (35.650 XIV)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (najaarsnota) (35.650 XVII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Financiën en Nationale Schuld 2020 (najaarsnota) (35.650 IX)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2020 (najaarsnota) (35.650 I)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020 (najaarsnota) (35.650 V)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Economische Zaken en Klimaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XIII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (najaarsnota) (35.650 XVI)