Dinsdag 1 juni 2010 13.30 uur, plenaire vergadering13.30 - 13.40 uur beëdiging plaatsvervangend griffier

13.40 hamerstukken

13.40 - 13.50 uur stemming

13.50 - 15.30 uur eerste termijn Kamer

brieven EK 31.466, H en EK 31.466, I in het kader van het wetsvoorstel

15.30 - 15.35 uur heropening beraadslagingen

in verband met de voorgenomen intrekking van de

en de

15.35 - 16.15 uur pauze

16.15 - 18.20 uur antwoord regering, re- en dupliek

brieven EK 31.466, H en EK 31.466, I in het kader van het wetsvoorstel

Deze tijden zijn indicatief, waar versnelling mogelijk is zullen de tijden worden aangepast.