Deze brief van de Huishoudelijke Commissie bevat de raming (EK, A) van de benodigde uitgaven en de aanwijzing en raming van de ontvangsten van de Eerste Kamer voor het jaar 2020. Na voorbereiding en plenaire vaststelling van de raming door de Eerste Kamer wordt deze aan de regering gezonden ten behoeve van opneming in de Rijksbegroting 2020.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de raming 2020 op 21 mei 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 mei 2019

titel

Raming der voor de Eerste Kamer in 2020 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

schriftelijke voorbereiding


Documenten

4