verbergen  specifieke periode selecteren  29 november 2022

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen (35.608)
  • voor: Alexander van Hattem (PVV), Annelien Bredenoord (D66), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gom van Strien (PVV), Hamit Karakus (PvdA), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Henk Pijlman (D66), Henriëtte Prast (PvdD), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen Recourt (PvdA), Joris Backer (D66), Lennart van der Linden (Nanninga), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Mary Fiers (PvdA), Mei Li Vos (PvdA), Mirjam Krijnen (GroenLinks), Niko Koffeman (PvdD), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Nicolaï (PvdD), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Ton Raven (OSF)
   tegen: Alfred Arbouw (VVD), Annabel Nanninga (Nanninga), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Bob van Pareren (Nanninga), Caspar van den Berg (VVD), Diederik van Dijk (SGP), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Otten (Otten), Hugo Berkhout (Nanninga), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen de Vries (Otten), Johan Dessing (FVD), Joop Atsma (CDA), Loek van Wely (Nanninga), Lucas Vos (VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Otto Hermans (Nanninga), Paul Frentrop (Frentrop), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Hiddema (Frentrop), Theo Rietkerk (CDA), Toine Beukering (Nanninga) en Ton Rombouts (CDA)
 • Aangenomen
  Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct (36.126)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.156)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3 (36.170)
  • aantekening gevraagd: PvdD, PVV en Fractie-Otten

22 november 2022

 • Aangenomen
  Implementatie Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (35.916)
 • Aangenomen
  Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36.040)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36.213)
  • aantekening gevraagd: PvdD en Fractie-Nanninga
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake de Provinciale uitvraag stikstof en de legalisatieopgave van de PAS-melders (36.193)
  • aantekening gevraagd: PvdD en Fractie-Nanninga

15 november 2022


2 november 2022


1 november 2022

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Ellemeet en Tielen Invloed van zorgverleners (35.660)
 • Aangenomen
  Goedkeuring verdrag met de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (36.017 (R2159))
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten (36.034)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Verstrekken dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen aan niet-vitale aanbieders (36.084)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet uitvoering markttoezichtverordening (36.093)
  Hamerstuk

18 oktober 2022

 • Verworpen
  Wet uitbreiding taakstrafverbod (35.528)
  • voor: Alexander van Hattem (PVV), Alfred Arbouw (VVD), Annabel Nanninga (Nanninga), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Bob van Pareren (Nanninga), Caspar van den Berg (VVD), Diederik van Dijk (SGP), Gom van Strien (PVV), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Hugo Doornhof (CDA), Ilse Bezaan (PVV), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen de Vries (Otten), Johan Dessing (FVD), Joop Atsma (CDA), Lennart van der Linden (Nanninga), Loek van Wely (Nanninga), Lucas Vos (VVD), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Otto Hermans (Nanninga), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Toine Beukering (Nanninga) en Ton van Kesteren (PVV)
   tegen: Annelien Bredenoord (D66), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Hamit Karakus (PvdA), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Henk Otten (Otten), Henk Pijlman (D66), Henriëtte Prast (PvdD), Jeroen Recourt (PvdA), Joris Backer (D66), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mary Fiers (PvdA), Mei Li Vos (PvdA), Mirjam Krijnen (GroenLinks), Niko Koffeman (PvdD), Paul Frentrop (Frentrop), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Ester (ChristenUnie), Peter Nicolaï (PvdD), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Theo Hiddema (Frentrop), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Tiny Kox (SP) en Ton Raven (OSF)
 • Aangenomen
  Wet kiescollege niet-ingezetenen (36.071)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Caspar van den Berg (VVD), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Greet Prins (CDA), Hamit Karakus (PvdA), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Otten (Otten), Henk Pijlman (D66), Henriëtte Prast (PvdD), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Jeroen de Vries (Otten), Joop Atsma (CDA), Joris Backer (D66), Lucas Vos (VVD), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mary Fiers (PvdA), Mei Li Vos (PvdA), Mirjam Krijnen (GroenLinks), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Niko Koffeman (PvdD), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Ester (ChristenUnie), Peter Nicolaï (PvdD), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Ton Raven (OSF)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Annabel Nanninga (Nanninga), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Bob van Pareren (Nanninga), Diederik van Dijk (SGP), Gom van Strien (PVV), Ilse Bezaan (PVV), Johan Dessing (FVD), Lennart van der Linden (Nanninga), Loek van Wely (Nanninga), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Otto Hermans (Nanninga), Paul Frentrop (Frentrop), Peter Schalk (SGP), Rik Janssen (SP), Theo Hiddema (Frentrop), Tiny Kox (SP), Toine Beukering (Nanninga) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Aangenomen
  Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen (35.657)
 • Aangenomen
  Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36.078)
  Hamerstuk

11 oktober 2022

 • Aangenomen
  Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte (35.531)
 • Aangenomen
  Aanbieden onderwijs en examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments (35.893)
 • Aangenomen
  Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35.546)
 • Aangenomen
  Verlenging duur pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35.833)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Verbetering saneringskader voor woningcorporaties (36.055)
  Hamerstuk