Stemmingen per vergaderdag
23 februari 2021

 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) over het Outbreak Management Team vragen om een advies (35.654, M)
 • Aangenomen
  Verslag en onderzoeksvoorstel van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving (EK CXLIII A)
 • Aangenomen
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het vervallen van een avondklok als de Eerste Kamer binnen een week besluit daarmee niet in te stemmen (35.732, F)
 • Verworpen
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap (32.411, I)
 • Verworpen
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van briefstemmen voor iedere kiezer (35.654, J)
 • Aangenomen
  Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35.605)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Bestrijding fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen (35.656)
  Hamerstuk

19 februari 2021

 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet gebruiken van deze wet voor maatregelen overdag (35.732, G)
 • Verworpen
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het structureel waarborgen van de kwaliteit van wetgeving (35.732, H)
  • voor: Henk Otten (Fractie-Otten), Jeroen de Vries (Fractie-Otten) en Peter Nicolaï (PvdD)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Alfred Arbouw (VVD), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Arda Gerkens (SP), Ben Knapen (CDA), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Diederik van Dijk (SGP), Eric van der Burg (VVD), Esther-Mirjam Sent (PvdA), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gom van Strien (PVV), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Hugo Berkhout (Fractie-Nanninga), Hugo Doornhof (CDA), Ilse Bezaan (PVV), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Joop Atsma (CDA), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga), Loek van Wely (Fractie-Nanninga), Margreet de Boer (GroenLinks), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Nicki Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter van der Voort (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tiny Kox (SP), Toine Beukering (Fractie-Nanninga), Ton Rombouts (CDA) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Aangenomen
  Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Arda Gerkens (SP), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Eric van der Burg (VVD), Esther-Mirjam Sent (PvdA), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Joop Atsma (CDA), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter van der Voort (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tiny Kox (SP) en Ton Rombouts (CDA)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Diederik van Dijk (SGP), Gom van Strien (PVV), Hugo Berkhout (Fractie-Nanninga), Ilse Bezaan (PVV), Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga), Loek van Wely (Fractie-Nanninga), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Nicki Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga), Peter Nicolaï (PvdD), Toine Beukering (Fractie-Nanninga) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Verworpen
  Het voorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt
  • voor: Alexander van Hattem (PVV), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Christine Teunissen (PvdD), Gom van Strien (PVV), Hugo Berkhout (Fractie-Nanninga), Ilse Bezaan (PVV), Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga), Loek van Wely (Fractie-Nanninga), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Nicki Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga), Paul Frentrop (FVD), Peter Nicolaï (PvdD), Toine Beukering (Fractie-Nanninga) en Ton van Kesteren (PVV)
   tegen: Alfred Arbouw (VVD), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Diederik van Dijk (SGP), Eric van der Burg (VVD), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Greet Prins (CDA), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter van der Voort (D66), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Theo Rietkerk (CDA), Tiny Kox (SP), Ton Raven (OSF) en Ton Rombouts (CDA)
 • Verworpen
  Het voorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt
  • voor: Alexander van Hattem (PVV), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Gom van Strien (PVV), Hugo Berkhout (Fractie-Nanninga), Ilse Bezaan (PVV), Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga), Loek van Wely (Fractie-Nanninga), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Nicki Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga), Toine Beukering (Fractie-Nanninga) en Ton van Kesteren (PVV)
   tegen: Alfred Arbouw (VVD), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Christine Teunissen (PvdD), Diederik van Dijk (SGP), Eric van der Burg (VVD), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Greet Prins (CDA), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Frentrop (FVD), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Nicolaï (PvdD), Peter van der Voort (D66), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Rik Janssen (SP), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Theo Rietkerk (CDA), Tiny Kox (SP), Ton Raven (OSF) en Ton Rombouts (CDA)

9 februari 2021

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32.411)
 • Verworpen
  Motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPO (35.042 / 35.453, L)
 • Aangenomen
  Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.453)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.042)
 • Aangenomen
  Invoeren opt-in-systeem voor telemarketing (35.421)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (35.539)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Regels voor ouderparticipatiecrèches (35.610)
  Hamerstuk

2 februari 2021

 • Verworpen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Van Pareren) over frauderisico-assessment briefstemmen (35.654, H)
 • Aangenomen
  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35.580)
  Hamerstuk

26 januari 2021

 • Aangenomen
  Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)
  • voor: 50PLUS, ChristenUnie, D66, FVD, Fractie-Otten, Fractie-Van Pareren, OSF, PVV, PvdD, SP en het lid Farah Karimi (GroenLinks)
   tegen: CDA, GroenLinks met uitzondering van het lid Farah Karimi, PvdA, SGP en VVD
 • Verworpen
  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over een novelle inzake de uitkomstdrempel (35.129, H)