verbergen  specifieke periode selecteren  29 november 2022

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen (35.608)
  • voor: Alexander van Hattem (PVV), Annelien Bredenoord (D66), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gom van Strien (PVV), Hamit Karakus (PvdA), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Henk Pijlman (D66), Henriëtte Prast (PvdD), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen Recourt (PvdA), Joris Backer (D66), Lennart van der Linden (Nanninga), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Mary Fiers (PvdA), Mei Li Vos (PvdA), Mirjam Krijnen (GroenLinks), Niko Koffeman (PvdD), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Nicolaï (PvdD), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Ton Raven (OSF)
   tegen: Alfred Arbouw (VVD), Annabel Nanninga (Nanninga), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Bob van Pareren (Nanninga), Caspar van den Berg (VVD), Diederik van Dijk (SGP), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Otten (Otten), Hugo Berkhout (Nanninga), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen de Vries (Otten), Johan Dessing (FVD), Joop Atsma (CDA), Loek van Wely (Nanninga), Lucas Vos (VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Otto Hermans (Nanninga), Paul Frentrop (Frentrop), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Hiddema (Frentrop), Theo Rietkerk (CDA), Toine Beukering (Nanninga) en Ton Rombouts (CDA)
 • Aangenomen
  Gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet (35.608, N)
 • Verworpen
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over een novelle inzake geborgde zetels voor het bedrijfsleven (35.608, M)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annabel Nanninga (Nanninga), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Bob van Pareren (Nanninga), Caspar van den Berg (VVD), Diederik van Dijk (SGP), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Otten (Otten), Hugo Berkhout (Nanninga), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen de Vries (Otten), Johan Dessing (FVD), Joop Atsma (CDA), Lennart van der Linden (Nanninga), Loek van Wely (Nanninga), Lucas Vos (VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Otto Hermans (Nanninga), Paul Frentrop (Frentrop), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Toine Beukering (Nanninga) en Ton Rombouts (CDA)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Annelien Bredenoord (D66), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gom van Strien (PVV), Hamit Karakus (PvdA), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Henk Pijlman (D66), Henriëtte Prast (PvdD), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen Recourt (PvdA), Joris Backer (D66), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Mary Fiers (PvdA), Mei Li Vos (PvdA), Mirjam Krijnen (GroenLinks), Niko Koffeman (PvdD), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Nicolaï (PvdD), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Ton Raven (OSF)
 • Aangenomen
  Gewijzigde motie-Prast (PvdD) c.s. over het voorkomen dat banken betaalrekeningen weigeren of eenzijdig opheffen (36.200, AO)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Verworpen
  Motie-Frentrop (Fractie-Frentrop) c.s. over ten onrechte betaalde box 3-heffing (36.200, AN)
 • Aangenomen
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (36.200, AL)
 • Aangenomen
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW (36.200, AK)
 • Verworpen
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over voorstellen voor financiering van het energieplafond (36.200, AJ)
 • Verworpen
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over verlaging van het btw-tarief op het OV in 2023 naar nul (36.200, AG)
 • Verworpen
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over afschaffen van de volumecorrectieregeling (36.200, AH)
 • Verworpen
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over dwingende maatregelen om overbodig energieverbruik te verbieden (36.200, AF)
 • Verworpen
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het niet bezuinigen op publieke voorzieningen ter financiering van het prijsplafond op energie (36.200, AE)
 • Verworpen
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over generieke belastingverzwaringen op energie (36.200, AC)
 • Verworpen
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over uittreding uit de euro (36.200, AD)
 • Aangenomen
  Motie-Crone (PvdA) c.s. over het aanbieden van lange termijn contracten in de energiesector (36.200, AB)
 • Verworpen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over het faciliteren van een breed fundamenteel maatschappelijk debat over de euro (36.200, AA)
 • Verworpen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over het terugdringen van de asielinstroom (36.200, Z)
 • Verworpen
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over een herziening van het boxenstelsel (36.200, Y)
 • Aangenomen
  Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct (36.126)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.156)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3 (36.170)
  • aantekening gevraagd: PvdD, PVV en Fractie-Otten

22 november 2022

 • Aangenomen
  Implementatie Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (35.916)
 • Aangenomen
  Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36.040)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36.213)
  • aantekening gevraagd: PvdD en Fractie-Nanninga