Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


21 mei 2019 (vervolg)

 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.151)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een conceptverzoek om voorlichting aan de Raad van State (EK 35.042 B)
  Hamerstuk

14 mei 2019

 • groen vinkje
  Het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506)
 • groen vinkje
  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)
 • groen vinkje
  Wet implementatie prospectusverordening (35.108)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Bescherming kinderen in een strafprocedure (35.116)

23 april 2019

 • groen vinkje
  Aanpassingswet rechtspositie (gewezen) leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren (35.072)
 • groen vinkje
  Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34.959)
 • rood kruisje
  Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende kracht (EK 34.959, E)
 • groen vinkje
  Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaart (34.501)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Opnemen klinisch technoloog in lijst registerberoepen en toekennen zelfstandige bevoegdheden aan klinisch technologen (35.045)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet abonnementstarief WMO (35.093)
  Hamerstuk

16 april 2019


9 april 2019


2 april 2019

 • groen vinkje
  Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.976)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verantwoordelijkheid vervoer gedetineerden en het medisch klachtrecht (33.844)

26 maart 2019

 • groen vinkje
  Verzamelwet Brexit (35.084)
 • rood kruisje
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel "Verzamelwet Brexit" (EK 35.084, H)
 • groen vinkje
  Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35.060)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen (35.088)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Controleren verzekeringsplicht zorgverzekering en regelen verwerking gepseudonimiseerde persoonsgegevens (35.044)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Mogelijk maken van bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34.893)
  Hamerstuk

19 maart 2019