Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


9 juni 2020

 • rood kruisje
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over verslagen provinciale regietafels asielopvang (35.210 VI, H)
 • rood kruisje
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over VluchtelingenWerk Nederland (35.210 VI, F)
 • rood kruisje
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over voorkomen nieuwe asielinstroom (35.210 VI, G)
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)
 • rood kruisje
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het in rekening brengen van doorleveringskosten aan huurders (35.292, H)
 • rood kruisje
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het verplicht stellen van doorleveringskosten van warmte/koude op de factuur (35.292, G)
 • groen vinkje
  Implementatie richtlijn energie-efficiƫntie (35.292)
 • groen vinkje
  Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35.283)
 • groen vinkje
  Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35.431, H)
 • groen vinkje
  Wet toetreding zorgaanbieders (34.767)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34.768)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State n.a.v. de motie Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK 35.300 VI AJ)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Elektronische ondertekening volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten kadaster (35.395)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Implementatie onderdelen richtlijn Telecomcode (35.368)
 • groen vinkje
  Uitvoering EU-verordening energie-etikettering van energiegerelateerde producten (35.407)
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun Aruba, CuraƧao en Sint Maarten (35.443)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (35.459)
  Hamerstuk

2 juni 2020

 • rood kruisje
  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35.174)
 • groen vinkje
  Raming Eerste Kamer 2021 (CXL)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Herziening beslag- en executierecht (35.225)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden (35.289)
  Hamerstuk

26 mei 2020