Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


24 september 2019 (vervolg)

 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 (35.200 XVII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018 (35.200 A)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2018 (35.200 B)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018 (35.200 C)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018 (35.200 J)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2019 (voorjaarsnota) (35.210 I)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2019 (voorjaarsnota) (35.210 IIA)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2019 (voorjaarsnota) (35.210 IIB)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (voorjaarsnota) (35.210 III)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019 (voorjaarsnota) (35.210 IV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019 (voorjaarsnota) (35.210 V)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2019 (voorjaarsnota) (35.210 X)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2019 (voorjaarsnota) (35.210 XII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 (voorjaarsnota) (35.210 XIII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (voorjaarsnota) (35.210 XIV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (voorjaarsnota) (35.210 XVII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2019 (voorjaarsnota) (35.210 A)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2019 (voorjaarsnota) (35.210 C)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2019 (voorjaarsnota) (35.210 J)
  Hamerstuk

9 juli 2019

 • groen vinkje
  Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35.010)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) (35110)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-B)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiƫn (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IX)
  Hamerstuk