Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


12 november 2019


5 november 2019

 • rood kruisje
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de ouderenkorting (35.300, K)
 • groen vinkje
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (35.300, L)
 • rood kruisje
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderen (35.300, J)
 • rood kruisje
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een quick scan naar vergelijkbare risico's PAS (35.300, I)
 • rood kruisje
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over rationalisatie van de Natura 2000 gebieden (35.300, H)
 • rood kruisje
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over opnemen van krimp van de veestapel als beleidsinstrument in het stikstofreductiebeleid (35.300, E)
 • rood kruisje
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over structurele toevoeging van geld aan de onderwijsbegroting om lonen gelijk te trekken (35.300, D)
 • groen vinkje
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat (35.300, C)
 • rood kruisje
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over politieke ambtsdragers die de wet niet uitvoeren (35.300, A)
 • groen vinkje
  Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders (35.058)
 • groen vinkje
  Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (35.086)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Australië (35.243)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Nieuw-Zeeland (35.244)
  Hamerstuk

29 oktober 2019

 • groen vinkje
  Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (35.161)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Overeenkomst eengemaakt octrooigerecht en Verordening tot instelling eenheidsoctrooibescherming (35.187 (R2124))
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Uitvoering wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (35.259)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Herziening verlies rechtspersoonlijkheid CIZ (35.270)
  Hamerstuk

15 oktober 2019

 • groen vinkje
  Wet medische hulpmiddelen (35.043)
 • groen vinkje
  Goedkeuring Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Cuba (35.186)
  Hamerstuk