Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


22 september 2020

 • Aangenomen
  Goedkeuring Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden (35.260 (R2131))
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2020 (voorjaarsnota) (35.450 I)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2020 (voorjaarsnota) (35.450 IIA)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2020 (voorjaarsnota) (35.450 IIB)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (voorjaarsnota) (35.450 III)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (voorjaarsnota) (35.450 IV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020 (voorjaarsnota) (35.450 V)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (voorjaarsnota) (35.450 VI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (voorjaarsnota) (35.450 VII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2020 (voorjaarsnota) (35.450 X)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XIV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2020 (voorjaarsnota) (35.450 A)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2020 (voorjaarsnota) (35.450 J)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Koning 2019 (35.470 I)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2019 (35.470 IIA)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2019 (35.470 IIB)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (35.470 III)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019 (35.470 IV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Zaken 2019 (35.470 V)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2019 (35.470 VI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.470 VII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (35.470 VIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Financiƫn en Nationale Schuld 2019 (35.470 IX)
  Hamerstuk